Doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.

Department of Mathematical Analysis and Applications of Mathematics,

Palacký University, Faculty of Science, Olomouc, Czech Republic

 

Welcome to my page!

 

∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑

Contact:

Department of Mathematical Analysis and Applications of Mathematics,

Palacký University, Faculty of Science,

17. listopadu 12,

771 46 Olomouc, Czech Republic

email: hronk@seznam.cz

∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑

 

News:

12.1.2016 Studenti magisterských a doktorských studijních oborů matematicko-ekonomického a statistického zaměření mají možnost absolvovat pobyty v rámci programu Erasmus. Bližší informace viz webové stránky KMA, nebo je též ochotně poskytnu při osobní návštěvě.

About me:

Curriculum vitae (EN)

Research and other interests:

statistical analysis of compositional data (multivariate data that represent quantitative descriptions of the parts of some whole, conveying exclusively relative information) more více

two chapters (5 and 25) in book on compositional data analysis - Pawlowsky-Glahn, V.,  Buccianti, A.: Compositional data analysis: Theory and applications. Wiley, Chichester, 2011

R package robCompositions (CRAN)

Publications and conferences:

Complete list of publications and conferences.

ERCIM 2017, EBio2018, IAMG 2018

Some links:

Univerzita Palackého v OlomouciPřírodovědecká fakulta, Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky

                                                            → Portál UPSTAG, Menza UP, projekt Badatel

Slovanské gymnázium Olomouc

Středoškolská odborná činnost (SOČ)přehled vedených prací

seznam.cz (email), google.com, idnes.cz, idos.cz

Teaching (in Czech)

Informace a materiály pro studenty:

Pravděpodobnost a matematická statistika 1 (KMA/PST1):

Výuka probíhá podle skripta Hron, Kunderová: Základy počtu pravděpodobnosti a metod matematické statistiky. VUP, 2015.

cvičení, sbírka příkladů

Aplikace metod mnohorozměrné statistiky (KMA/AMMS):

Výuka probíhá podle doporučených studijních materiálů.

Diplomové práce:

Témata bakalářských a magisterských diplomových prací pro školní rok 2018/2019 jsou k dispozici zde. Bližší informace ochotně poskytnu při osobní návštěvě. K dispozici je přehled obhájených prací.

Matematika v a analýza dat (SGO)

Pozvánka do nepovinného předmětu.