Prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D.

Department of Mathematical Analysis and Applications of Mathematics,

Faculty of Science, Palacký University, Olomouc, Czech Republic

 

Welcome to my page!

 

∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑

Contact:

Department of Mathematical Analysis and Applications of Mathematics,

Faculty of Science, Palacký University,

17. listopadu 12,

771 46 Olomouc, Czech Republic

email: hronk@seznam.cz, karel.hron@upol.cz

 

∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑

 About me:

Curriculum vitae

Research and other interests:

statistical analysis of compositional data (multivariate data that represent quantitative descriptions of the parts of some whole, conveying relative information) more více

new book: Filzmoser, P., Hron, K., Templ, M. Applied Compositional Data Analysis, Springer Series in Statistics. Springer, Cham, 2018.

R package robCompositions (CRAN)

Publications and conferences:

Complete list of publications and conferences.

ERCIM 2019, IGC 2020

Some links:

Univerzita Palackého v OlomouciPřírodovědecká fakulta, Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky

                                                            → Portál UPSTAG, Menza UP, projekt Badatel

Slovanské gymnázium Olomouc

Středoškolská odborná činnost (SOČ)přehled vedených prací

seznam.cz (email), google.com, idnes.cz, idos.cz

Teaching (in Czech)

Informace a materiály pro studenty:

Pravděpodobnost a matematická statistika 1 (KMA/PST1):

Výuka probíhá podle skripta Hron, Kunderová, Vencálek: Základy počtu pravděpodobnosti a metod matematické statistiky, VUP 2018. Budeme využívat též sbírku příkladů Hron, Fišerová: Sbírka příkladů z pravděpodobnosti, VUP, 2020.

zkouška

Aplikoce metod mnohorozměrné statistiky (KMA/AMMS):

Průzkumová mnohorozměrná statistika (KMA/PMST):

Výuka probíhá podle doporučených studijních materiálů.

zkouška

 

Diplomové práce:

Témata bakalářských a magisterských diplomových prací pro školní rok 2019/2020 jsou k dispozici zde. Bližší informace ochotně poskytnu při osobní návštěvě. K dispozici je přehled obhájených prací.

Matematika v a analýza dat (SGO)

Pozvánka do nepovinného předmětu.