Prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D.

Department of Mathematical Analysis and Applications of Mathematics,

Faculty of Science, Palacký University, Olomouc, Czech Republic

 

Contact:

Department of Mathematical Analysis and Applications of Mathematics,

Faculty of Science, Palacký University,

17. listopadu 12,

771 46 Olomouc, Czech Republic

email: hronk@seznam.cz, karel.hron@upol.cz

 

 About me:

Curriculum vitae

Research and other interests:

statistical analysis of compositional data (multivariate data that represent quantitative descriptions of the parts of some whole, conveying relative information) more

new book: Filzmoser, P., Hron, K., Templ, M. Applied Compositional Data Analysis, Springer Series in Statistics. Springer, Cham, 2018.

R package robCompositions (CRAN)

Conferences:

ICORS 2021, ERCIM 2021

 

Teaching (in Czech)

Informace a materiály pro studenty:

Statistické učení: mnohorozměrná a funkcionální témata (KMA/STU):

Výuka probíhá podle knihy James a kol.: Introduction to Statistical Learning.

Diplomový seminář 1,2 (KMA/DPS1,2):

Odkaz na úvodní video.

 

Diplomové práce:

Témata bakalářských a magisterských diplomových prací pro školní rok 2020/2021 jsou k dispozici zde. Bližší informace ochotně poskytnu při osobní návštěvě. K dispozici je přehled obhájených prací.

Matematika v a analýza dat (SGO)

Pozvánka do nepovinného předmětu.